De contributie van Judovereniging Haragei Hardenberg bedraagt € 10,- per maand. De contributie wordt geïnd middels automatische incasso.

Lidmaatschap IBF Nederland
Het beleid van Judovereniging Haragei Hardenberg verklaart dat alle beoefenaars van judo lid moeten zijn van de IBF. Judovereniging Haragei Hardenberg verzorgt de aanmelding en afmelding. Dit laatste gebeurd gelijktijdig met de afmelding van de judovereniging.

De lidmaatschapkosten van de IBF bedragen als volgt:
t/m 15 jaar € 15,- per jaar
16 jaar en ouder € 20,- per jaar

Eenmalige inschrijfgeld (pas en badge): € 15,-

Lidmaatschap
Door inlevering van een volledig ingevuld inschrijfformulier bent u lid van Judovereniging Haragei Hardenberg. Judovereniging Haragei Hardenberg staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 5064654 en is aangesloten bij IBF Nederland.

Afmelden
Het lidmaatschap kan per maand worden opgezegd. Judovereniging Haragei Hardenberg behoudt het recht om een lidmaatschap te allen tijde en per direct op te zeggen.

Aansprakelijkheid
Deelname aan de judolessen en aanverwante activiteiten is geheel op eigen risico en aansprakelijkheid. Judovereniging Haragei Hardenberg is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen.