De contributie van Judovereniging Haragei Hardenberg bedraagt € 13,50,- per maand. Dit bedrag is inclusief de contributie van de judobond IBF Nederland. De contributie wordt geïnd middels automatische incasso.

Lidmaatschap judobond IBF Nederland
Het beleid van Judovereniging Haragei Hardenberg verklaart dat alle beoefenaars van judo, lid moeten zijn van de judobond IBF Nederland. Judovereniging Haragei Hardenberg verzorgt de aanmelding en afmelding. Dit laatste gebeurd gelijktijdig met de afmelding van de judovereniging. Het lidmaatschap van de judobond IBF Nederland zit in de contributie van judovereniging Haragei en bij de aanmelding ontvangt de judoka een judopas van de judobond IBF Nederland.

Lidmaatschap
Door inlevering van een volledig ingevuld inschrijfformulier bent u lid van Judovereniging Haragei Hardenberg. Judovereniging Haragei Hardenberg staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 5064654 en is aangesloten bij judobond IBF Nederland.

Afmelden
Het lidmaatschap kan per maand worden opgezegd. Judovereniging Haragei Hardenberg behoudt het recht om een lidmaatschap te allen tijde en per direct op te zeggen.

Aansprakelijkheid
Deelname aan de judolessen en aanverwante activiteiten is geheel op eigen risico en aansprakelijkheid. Judovereniging Haragei Hardenberg is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen.